หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 
 
อบต.โพธิ์ชัย ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ   484 0 8 พ.ย. 2560
อบต.โพกรวม การร้องเรียน / การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560   659 0 30 ต.ค. 2560
อบต.โพกรวม การตรวจการจ้างก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง   612 0 19 ต.ค. 2560
อบต.โพกรวม หารือกรอบระยะเวลาการวินิจฉัยข้อทักท้วงของ ผวจ.   987 1 19 ต.ค. 2560
อบต.จักรสีห์ เรื่องยื่นไว้อาลัยในหลวงวันที่13 นี้   1150 0 11 ต.ค. 2560
อบต.จักรสีห์ ร้านอุปกรณ์ประดิษฐ์ ดอกไม้จันดอกไม้ประดิษฐ์   1708 0 11 ต.ค. 2560
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก   2103 1 27 ก.ย. 2560
ทต.บางน้ำเชี่ยว ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535   1172 0 29 มิ.ย. 2560
อบต.ค่ายบางระจัน งานวิ่ง   918 0 24 มิ.ย. 2560
อบต.โพกรวม หารือการจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   484 0 13 มิ.ย. 2560
อบต.โพกรวม การจ้างที่ปรึกษา   456 0 5 มิ.ย. 2560
อบต.โพกรวม ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น   683 0 5 มิ.ย. 2560
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕    8159 4 1 มิ.ย. 2560
อบต.ท่างาม น้ำปะปาไม่ไหล   736 0 26 พ.ค. 2560
อบต.โพกรวม การปรับผู้รับจ้างผิดสัญญา   630 0 11 เม.ย. 2560
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 73
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221