หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 


นายธำรงค์พิชญ์ เขตตะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางศิริพันธู์ กฤษณัมพก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


จ.ส.ท.รุจรวีย์ เจริญสุข
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเมธา ญาดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าสิบเอกเจษฎา กลิ่นดอกแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางจุฬาลักษณ์ เป้าบ้านเซ่า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.นภัสปวีร์ วังชากร
นิติกรปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกสมคิด ไชยเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


น.ส.สรินยา กางกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558