หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 


นายธำรงค์พิชญ์ เขตตะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางศิริพันธู์ กฤษณัมพก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


จ.ส.ท.รุจรวีย์ เจริญสุข
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าสิบเอกเจษฎา กลิ่นดอกแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสุนทรี ทองพร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.นภัสปวีร์ วังชากร
นิติกร


จ่าสิบเอกสมคิด ไชยเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายมนตรี ทิมเทพ
นักการภารโรง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558