หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธำรงค์พิชญ์ เขตตะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
โทร : 0898092992
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางศิริพันธุ์ กฤษณัมพก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0897456817


จ.ส.ท.รุจรวีย์ เจริญสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0812994245


นายเอนก นิยมผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0828749429


นางจีระภา ผลบุญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0862217058


น.ส.วัฒนา ไพรดำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 0879002117