หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 
 
 
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 52 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    แม่น้ำเจ้าพระยา และคลอง 4 สาย คือ
 
คลองทิ้งน้ำ
คลองมหาราช
 
คลองหลอด
คลองวัว
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    หนองน้ำและที่สาธารณะที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ
 
หนองหญ้าปล้อง เนื้อที่ 50 ไร่
หนองสะแก เนื้อที่ 70 ไร่
 
หนองหญ้าไทร เนื้อที่ 50 ไร่    
 
 
 
  ไม่มีทรัพยากรด้านป่าไม้และแร่ธาตุ เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองมากมาย จึงมีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-853-9614