หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลเรื่องประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  6 ม.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0815.4/ว3971 ลว. 30 กันยายน 2562  14 พ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  12 พ.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  17 มิ.ย. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. LPA ปี 2561  18 มี.ค. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562  19 ธ.ค. 2561 212
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)  27 พ.ย. 2561 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561  27 พ.ย. 2561 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2561  5 พ.ย. 2561 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายรับ รายจ่าย อบต. ประจำปี 2561  3 พ.ย. 2561 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221