หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปี ๒๕๕๙   3 ก.พ. 2559 664
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   28 ม.ค. 2559 439
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงีนเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   22 ม.ค. 2559 520
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงีนเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ   22 ม.ค. 2559 609
ข่าวประชาสัมพันธ์   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   14 ม.ค. 2559 549
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559   18 ธ.ค. 2558 569
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)   16 ต.ค. 2558 533
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   16 ต.ค. 2558 511
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)   16 ต.ค. 2558 547
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารเผยแพร่ความรู้-เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนราชการ   21 มิ.ย. 2558 325
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221