หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล  28 ส.ค. 2560 461
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เฉพาะส่วนที่ชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล  23 ส.ค. 2560 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ร้านนางทองคำ วีระพงษ์ ทางเข้าโรงสีบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   11 ส.ค. 2560 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(เครื่องเด็กเล่น)   4 ส.ค. 2560 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าตาล เรื่อง เผยแพร่ผลการด้าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านน้าตาล ต้าบลน้าตาล อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  1 ส.ค. 2560 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณร้านนางทองคา วีระพงษ์ ทางเข้าโรงสีบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตาบลนาตาล อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  18 ก.ค. 2560 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2559  30 มิ.ย. 2560 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตาล  30 มิ.ย. 2560 290
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   29 มิ.ย. 2560 189
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2560 ครั้งที่ 1  29 มิ.ย. 2560 165
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221