หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
รายงานผลการเลือกประธาน กกต.ท้องถิ่น ตำบลน้ำตาล  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ 39 ให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งผลให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ทราบเพื่อดำเนินการลงนามในคำสั่งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.2/2 ต่อไป นั้น

                    บัดนี้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ได้จัดประชุมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2564 เวลา 11.11 น. โดย WebMaster

ผู้เข้าชม 101 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-853-9614
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558