หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
  
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2563  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ชื่อย่อมาจาก “Coroavirus disease 20๑๙” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี ๒๕๔๕ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอับเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้ว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ ๗ ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS)
จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยสะสมจากโรคไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือ โควิด-๑๙ ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนแล้ว ก็ยังระบาดไปทั่วจีน และทั่วโลกมากกว่า ๑๙๙ ประเทศและดินแดน จนมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยมากกว่า ๕๔๙,๐๐๐ คน และผู้เสียชีวิตมากกว่า เสียชีวิตแล้ว ๒๔,๘๖๒ คน
สำหรับสำนักงานปลัดฯ  ได้จัดทำ  “โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ขึ้น เพื่อต้องการให้ประชาชนในตำบลน้ำตาลมีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2๐๑๙ ให้ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลความสะอาด พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในปฏิบัติตัวในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้ชุมชนเกิดความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งจากการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานราชการในพื้นที่ และเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
           -เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลดำเนินการจัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ดูแลด้านสุขภาพพร้อมจัดทำหน้ากากอนามัยมอบให้แก่ประชาชนทุกคนในตำบลน้ำตาลให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนรวมถึงส่งเสริมการระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย ๒๐๑๙ เช่น การรักษาความสะอาดพื้นที่ทำงาน พื้นที่อาศัย ดูแลทำความสะอาดร่างกายของตนเองก่อนไปติดต่อราชการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านใกล้เคียง
  -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยต้นเอง
  -เพื่อลดภาระค่าใช้ของทางราชการให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส     โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
-สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำตาลมิให้รู้สึกอยู่อย่างโดดเดี่ยว

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15.14 น. โดย WebMaster

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 14.48 น. โดย WebMaster

ผู้เข้าชม 279 ท่าน

 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558