หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี และ นางศรีไท ศิริสุทธิ์ นายก อบต.น้ำตาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.น้ำตาล มอบบ้านตามโครงการ “บ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2561 ณ บ้าน นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรศิริ บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงนำการพัฒนาในด้านต่างๆ มาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระราชกรณียกิจดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นอยู่ดีขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล จึงได้จัดทำโครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเรื่องที่อยู่อาศัย ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ด้านสังคมในการส่งเสริมความรักสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ประชาชน ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี และ นางศรีไท ศิริสุทธิ์ นายก อบต.น้ำตาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.น้ำตาล มอบบ้านตามโครงการ “บ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” ประจำปี 2562   ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2561 ณ บ้าน นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรศิริ บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงนำการพัฒนาในด้านต่างๆ มาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระราชกรณียกิจดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นอยู่ดีขึ้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล จึงได้จัดทำโครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเรื่องที่อยู่อาศัย ในปีงบประมาณ 2562   เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ด้านสังคมในการส่งเสริมความรักสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ประชาชน ผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
   

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2562 เวลา 07.12 น. โดย WebMaster

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558