หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อฝึกอบรมในการจัดทำ ถังขยะเปียกในครัวเรือนชุมชนตำบลน้ำตาล พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ตามนโยบาย ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลได้ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและจัดที่ทิ้งขยะให้ประชาชนและจัดที่ทิ้งขยะให้ประชาชนได้มีจุดทิ้งขยะตามถังที่ทาง อบต. ได้จัดเตรียมไว้ให้และดำเนินการต่อยอด เรื่องการจัดทำขยะเปียกชุมชนในพื้นที่ตำบลน้ำตาล ให้ครบ 100 % เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามแผนรณรงค์การคัดแยกสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในระดับท้องถิ่นได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน
ิเป็นการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ครัวเรือนในชุมชนได้มีที่ทิ้งขยะอินทรีย์ (บ่อขยะเปียก) เพื่อเป็นการคัดแยกการทิ้งขยะชุมชนต้นทางเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของชาวตำบลน้ำตาล อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้รับบริการด้านบริการสาธารณะและมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ ให้เป็นชุมชนที่ปลอดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลต่างๆ เพื่อให้ชุมชนตำบลน้ำตาล มีระเบียบสะอาด  น่าอยู่

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2562 เวลา 06.31 น. โดย WebMaster

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558