หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
อบต.น้ำตาล จัดโครงการงานวันเด็กแ่หงชาติ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่นอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เป็นการปลูกฝังคุณค่าความรักและการรู้จักใช้เวลาร่วมกันกับสถาบันครอบครัวในวันเด็กแห่งชาติ [ 14 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
จิตอาสาตำบลน้ำตาลช่วยกันทำความสอาดล้างถนนสายบ้านไร่อินทร์บุรีพร้อมทั้งมอบอาหารกลางวันให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกหมู่บ้าน เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 อบต.น้ำตาล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม [ 11 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 18
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 27
 
 
     


 
นายสรกฤช เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี มอบบ้านตามโครงการ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ [ 7 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 62
 


 
อบต.น้ำตาล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สิงห์บุรี มอบบ้านและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการและคนคนชรา บ้านน.ส.สำเนียง รอดอินทร์ หมู่ 4 และบ้านนางสาว เกศร ประภาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 7 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 48
 
 
     


 
นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี และ นางศรีไท ศิริสุทธิ์ นายก อบต.น้ำตาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.น้ำตาล มอบบ้านตามโครงการ “บ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ [ 7 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 51
 


 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อฝึกอบรมในการจัดทำ ถังขยะเปียกในครัวเรือนชุมชนตำบลน้ำตาล พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ตามนโยบาย ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562 [ 7 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 57
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 [ 8 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 79
 


 
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุุนายน 2562 โครงการ 1 อปท. 1 ธนาคารน้ำใต้ดิน [ 8 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 94
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221