หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 
 


นายสุทน สันตะ
ประธานสภา
 


ด.ต. วันชัย ทรงประไพ
รองประธานสภา


นายธำรงค์พิชญ์ เขตตะ
เลขานุการสภา
 
 


นางสมหมาย ภู่ปราง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายเฉลียว ร่มลำดวน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางสาวสารี่ ถาวารี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางลำดวน เสาเอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางอภิระดา สีตะระโส
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางสุรัตน์ เนียมคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสุวัฒน์ ทองคำปั้น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นางจงดี วาสุเทพรังสรรค์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายสมพงษ์ พันธาติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางประไพ เกตุจรัญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายสุชาติ หลำริ้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายอยุธยา วีระพงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558