หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน


นางออมสิน กุลรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 0817569548
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางนภาภรณ์ คล้ายเรียน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 0874167533


นางเสาวนีย์ สิทธิกัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 0858015075


นายเอกภาคินทร์ พรมมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 0867552971


นางวัณธณา ทิมเทพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 0898040152


นางวาสนา วีระพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 0643282394


นางสมพิศ บุญล้ำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 0870586139


นายจิราวุฒิ สุทธิเจษฎาโรจน์
กำนันตำบลน้ำตาล (หมู่ที่8)
โทร : 0878478270


นางศุลีพร ศาสตร์สง่า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายคำนึง มีแฟง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 0867588283
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-853-9614
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558