หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.พักทัน   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ของ อบต. พักทัน จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามเอกสารร่างขอบเขตของงานที่แนบนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแป้ง   จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ถูกสั่งให้คุมไว้สังเกตอาการ (สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย โควิด - 19) ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแป้ง   ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทต.อินทร์บุรี   จ้างประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทต.อินทร์บุรี   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.โพสังโฆ   ซื้อนมUHT ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดรสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.คอทราย   จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ-ทิ้งน้ำที่ตื้นเขิน หมู่ที่ 2 ต.คอทราย เริ่มจากนานางสาวซ่อนกลิ่น งามเลิศ ถึง นานายเจษฎา สุดใจ 30 ก.ค. 2564
ทม.บางระจัน   จ้างจัดพิมพ์ประมวลภาพสีกิจกรรมของเทศบาลเมืองบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทม.บางระจัน   จ้างจัดพิมพ์ประมวลภาพสีกิจกรรมของเทศบาลเมืองบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทม.บางระจัน   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
ทม.บางระจัน   ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย(น้ำยาพ่นยุง)และสารเคมีกำจัดยุง และสารเคมีอื่น ๆ(สเปรย์กำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564
อบต.โพทะเล   จ้างกำจัดวัชพืชสายคลาย ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บางมัญ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0004 ทะเบียนหมายเลข 80-9541 สห. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแป้ง   จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ถูกสั่งให้คุมไว้สังเกตอาการ (สัมผัสเสี่ยงสุงผู้ป่วย โควิด-19) ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแป้ง   จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ถูกสั่งให้คุมไว้สังเกตอาการ (สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย โควิด-19) ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแป้ง   จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ถูกสั่งให้คุมไว้สังเกตอาการ (สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย โควิด-19 ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแป้ง   จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๖๑ สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแป้ง   ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บ้านแป้ง   ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.ค่ายบางระจัน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านผู้ใหญ่เรียบ แยกขวา ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บางกระบือ   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ตรงข้ามป้อมตำรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.บางกระบือ   จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.โพสังโฆ   ซื้อนมUHT ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดรสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.โรงช้าง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๘ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
อบต.หัวไผ่   ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 126
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558