หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างออกแบบสำรวจ ประเมินและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการพร้อมจัดทำรูปเล่มสรุปรายงานและจัดเก็บแบบสอบถามตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลน้ำตาล หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรื้อถอนผนังอาคาร บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9