หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ตู้, หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ ตู้, หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ตู้, หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ตู้, หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ ตู้ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล จำนวน ๑ ตู้ รวมทั้งสิ้น ๑๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๘ สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุป้องกันการติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล พร้อมโปรแกรมการจัดการเว็บไซต์ ๑ ปี Economy Package โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-0028 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]จ้างถากถางป่าพร้อมขุดลอกดิน คูส่งน้ำ ปากคูกว้าง 2 เมตร ยาว 240 เมตร บริเวณปากท่อหมู่ที่ 7 ถึง หัวนานางแม้น หมู่ที่ 7 ตำบลนำ้ตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]จ้างถากถางป่าพร้อมขุดลอกดิน คูส่งน้ำ ปากคูกว้าง 2 เมตร ยาว 240 เมตร บริเวณปากท่อหมู่ที่ 7 ถึง หัวนานางแม้น หมู่ที่ 7 ตำบลนำ้ตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]จ้างถากถางป่าพร้อมขุดลอกดิน คูส่งน้ำ ปากคูกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร บริเวณปากท่อหมู่ที่ ๗ ถึง หัวนานางแม้น หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13