หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]ซื้อดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]จ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ซื้อการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างขยายถนนและลงลูกรังเสริมบริเวณถนนริมบางบ้านไร่ บริเวณริมบางบ้านไร่กว้าง ๐.๐๘ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังได้ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ลบ.ม. งานดินถม ๓๖๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นบ ๒๐๘๓ สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23